Да посетим точките на града с изкуство!

Онлайн изложба на бургаския художник Живко Кожухаров

Бургаско Езеро

#бисеритенабургас

Бургаското езеро (до 29 юни 1942 година “Вая”) е плитък лиман на брега на Черно море, западно от Бургас. То е част от Бургаския езерен комплекс и е след изграждането на язовир Мандра през 1963 година е най-голямото естествено езеро в България. В него гнездят 254 вида птици, 61 от които са включени в Червената книга на България.