Да посетим точките на града с изкуство!

Онлайн изложба на бургаския художник Живко Кожухаров

Вело-алея към Сарафово

#бисеритенабургас

Изграждането на мрежата от велосипедни алеи и обслужващи съоръжения е част от политиката на Община Бургас да популяризира алтернативни и екологични начини за транспорт като фактор за създаване на нова градска култура на придвижване. Тя представлява неделима част от интегрирания подход за промяна на модела на придвижване от използването на лични автомобили към екологично чисти превозни средства.

По материали на https://www.transportburgas.bg/bg/велосипедни-алеи