Да посетим точките на града с изкуство!

Онлайн изложба на бургаския художник Живко Кожухаров

ж.к. “Изгрев”

#бисеритенабургас

„Изгрев“ е жилищен комплекс на Бургас, разположен в североизточната част на града. Той е третият по големина квартал в Бургас, след Петко Славейков (жилищен комплекс) и Меден рудник. През последните години години комплексът е обект на интензивно строителство на модерни кооперации ново строителство, поради наличието на голямо количество незастроени площи и в него тепърва се изграждат предприятия, като болнични заведения и др. Жилищен комплекс „Изгрев“ е изграден на мястото на бившето село Атанасово, непосредствено до Атанасовско езеро.