Да посетим точките на града с изкуство!

Онлайн изложба на бургаския художник Живко Кожухаров

кв. Рудник

#бисеритенабургас

Присединен към Бургас през 2015г, кв. Рудник е с дългогодишна история, която се простира до края на 17 век. Името на Рудник е узаконено през 1935 г. и отговаря на името на голямо рудно находище в землището. Понастоящем, кв. Рудник е най-голямото съставно селище на община Бургас.