Да посетим точките на града с изкуство!

Онлайн изложба на бургаския художник Живко Кожухаров

Летния Театър

#бисеритенабургас

Летният театър е разположен в Приморския парк в Бургас. Театърът е открит през 1957 година и е публична общинска собственост. Предназначен е за провеждане на разнообразна културна дейност. Провеждани са традиционни прояви като Бургаски музикални празници – Емил Чакъров, Международния фолклорен фестивал, Националния конкурс за забавна песен – Бургас и морето (фестивал) и др. Там гостуват бургаските културни институти, осъществяват се мероприятия на организации, сдружения и фондации, провеждат се концерти.

По материали на https://bg.wikipedia.org/wiki/Летентеатър(Бургас)