Да посетим точките на града с изкуство!

Онлайн изложба на бургаския художник Живко Кожухаров

Мандрата

#бисеритенабургас

Това е най-южното и най-голямото от четирите бургаски езера. Над езерото минава Виа Понтика – една от големите въздушни магистрали на мигриращи птици от цяла Европа. Над 250 вида птици са установени на езерото и крайбрежието на язовир Мандра. Езерото е привлекателно за привържениците на познавателния туризъм през всички сезони.