Да посетим точките на града с изкуство!

Онлайн изложба на бургаския художник Живко Кожухаров

Централна Гара

#бисеритенабургас

Централната железопътна гара в Бургас е сред първите железопътни гари в България. Сградата е обявена за архитектурен паметник. По нейния план е построена железопътната гара във Варна. Тя е сред възловите гари в България (начална и крайна) с бързи и пътнически направления до София, Пловдив, Карлово, Сливен и Ямбол.