Да посетим точките на града с изкуство!

Онлайн изложба на бургаския художник Живко Кожухаров

Църква “Св. св. Кирил и Методий”

#бисеритенабургас

„Св. св. Кирил и Методий“ е православна църква в град Бургас. Църквата е висока 33 метра и е разположена в центъра на града, на площад „Свети Кирил и Методий“, на мястото на малка дървена църква, която е единственият екзархистки храм в града преди Освобождението. Построена е в периода 1897 – 1907 година по проект на работилия в града италиански архитект Рикардо Тоскани.

По материали на https://bg.wikipedia.org/wiki/Св.св.КирилиМетодий_(Бургас)